Λοιπές υπηρεσίες

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης εξοπλισμού υγραεριοκίνησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01
Άδεια κυκλοφορίας
02
Δελτίο τεχνικού έλεγχου (εφόσον είχε τέτοια υποχρέωση)
03
Ταυτότητα ή δίπλωμα (του προσκομίζοντας το όχημα)
04
Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου τεχνικού για την εγκατάσταση
05
Δήλωση συμμόρφωσης συστήματος υγραερίου (μόνο για καταλυτικά)
06
Σχέδιο εγκατάστασης
07
Πιστοποιητικό Δεξαμενής

Εκούσιος Έλεγχος Οχημάτων

Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος διενεργείται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη(εφόσον υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ), σε ένα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος που επιθυμεί να ελεγχθούν.

Ο Εκούσιος Τεχνικός Έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον υποχρεωτικό Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο , δεν τον υποκαθιστά και δεν είναι υποχρεωτικός. Διενεργείται για να ενημερωθεί ο κάτοχος του οχήματος για την κατάσταση του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01
Άδεια κυκλοφορίας
02
Δελτίο τεχνικού έλεγχου (εφόσον είχε τέτοια υποχρέωση)
03
Ταυτότητα ή δίπλωμα (του προσκομίζοντας το όχημα)

K.Ε.Κ (κάρτα ελέγχου καυσαερίων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

01
Άδεια κυκλοφορίας
02
Δελτίο τεχνικού έλεγχου (εφόσον είχε τέτοια υποχρέωση)
03
Ταυτότητα ή δίπλωμα (του προσκομίζοντας το όχημα)

Διεύθυνση: 3ο χλμ Κομοτηνής Ροδίτη, Κομοτηνή 69100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 14031010000

Ωράρια Λειτουργίας

Χειμερινό Ωράριο

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00

Σάββατο 8:00-14:30

Καλοκαιρινό Ωράριο (Ιούλιος-Αύγουστος)

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-16:00

H Τοποθεσία μας

Search